pátek 2. září 2016

Zájmová činnost

Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání žáka ve školních kroužcích vedených pedagogickými pracovníky školy za jeden kalendářní měsíc podle povahy kroužku činí:

100,- Kč/měsíc při výuce 1 vyučovací hodiny/týden

50,- Kč/měsíc – atletická přípravka – s podporou TJ Slezan F-M

Zdarma – kroužky organizované Centrem sportu – dotace Magistrátu města F-M

Žádné komentáře: