čtvrtek 19. listopadu 2015

Nový eTwinningový projekt

V eTwinningu pokračujeme novým česko - slovensko - polským projektem "Už viem... Už vím... Już wiem..."


Cílem našeho projektu je naučit žáky  chápat základní fyzikální jevy, třídit základní informace a na bázi pokusů a projektů si ověřovat jejich fungování v praxi. Naučit žáky používat mezinárodně dohodnuté značky fyzikálních veličin,  základní jednotky, násobky a díly. Seznámit žáky s historií  měření.

Žádné komentáře: