pátek 6. listopadu 2015

Fyzikální olympiáda

Pro všechny příznivce přírodních věd, budoucí studenty gymnázia, SŠ a tech. oborů - prostě pro všechny - je určena fyzikální olympiáda kategorie E – 9.třída, F – 8. třída (nemají el. obvody).


 Všem zájemcům bude poskytnuta podpora – formou konzultací. Do konce listopadu přines dva příklady. http://fyzikalniolympiada.cz/archiv/57/fo57ef1_z.pdf Řešení pište úhledně a čitelně na listy formátu A4. Každou úlohu vypracujte na samostatný papír, pomocné obrázky a náčrty zhotovte tužkou. Jestliže používáte kalkulačku, nezapomeňte na správné zaokrouhlení výsledků.Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru:
 Jméno a příjmení:
Kategorie E - 9tř.     F - 8 tř.
 Třída:
Školní rok:
Škola: I. kolo
 Vyučující fyziky:

Okres:

Úloha č.: Následuje stručný záznam textu úlohy, vysvětlete označení veličin. Zapište podrobný protokol o řešení úlohy, doplněný o příslušné obrázky a náčrtky. Nezapomeňte, že z protokolu musí být jasný myšlenkový postup při řešení úlohy.

Žádné komentáře: