čtvrtek 19. listopadu 2015

Beseda

Na besedě zaměřené k „Finační gramotnosti aneb jak se nedostat do dluhové pasti“ žáky 8. a 9. třídy jsme jako odbornici na tuto problematiku přivítali JUDr. Golkovou, která nám přednesla zajímavou formou tuto problematiku.


Beseda měla výbornou úroveň a žáci získali velmi cenné rady ohledně poskytování půjček, jaké nebezpečí na nás číhá při neuváženém podepisování smluv, jak se lehce můžeme dostat do dluhové pasti z důvodu nezaplacení jízdenky či nevhodně zvolené půjčky. Vysvětlila i rizika a dopady při půjčování peněz i při ručení majetku. Mnohé překvapilo ustanovení v Občanském zákoníku o průměrném rozumu.
Poděkování patří především JUDr. Golkové, která měla přednášku perfektně připravenou.

Žádné komentáře: