úterý 2. června 2015

Eko-chvilky u třeťáků

Ekologické zaměření naší školy prolíná výukou v průběhu celého roku. Ve třetí třídě v oblasti ekologické výchovy pracovala i praktikantka Lenka Klimková.
Připravila si pro děti třídenní projekt "Den Země", který prolínal všemi vyučovacími předměty. Děti si netradičním způsobem procvičily vyjmenovaná slova, násobilku, zpracovaly pracovní list, vyrobily si krabice - kontejnery na tříděný odpad, zahrály si pantomimu, nacvičily vystoupení na eko-konferenci, naučily se písničku a namalovaly si eko-značky.

Fotografie1,Fotografie2

Žádné komentáře: