pátek 24. dubna 2015

Ekokonference a Den Země

Recyklace, třídění, doba rozkladu odpadů, Litter Less, tak tyto a mnoho jiných pojmů v ZŠ Lískovec dobře znají. A to díky ekokonferenci, na kterou si všechny třídy připravili scénku nebo přednášku popřípadě píseň, vše zaměřené na problematiku ODPADŮ.
Po ekokonferenci si mohli ověřit své vědomosti a znalosti žáci na jednotlivých stanovištích, které si pro ně tentokrát připravili členové ekotýmu.

Žádné komentáře: