pátek 28. března 2014

Den učitelů - "Žáci učí žáky"

K příležitosti Dne učitelů se žáci 9. třídy rozhodli postavit před třídu a zkusit na vlastní "kůži", jaké to je učit. Vybrali si 2. třídu a ve 3–4 členných skupinkách vyučovali všechny předměty, které ten den druháci měli – český jazyk, čtení a psaní, matematiku, tělocvik a výtvarnou výchovu. Nejdříve se druháci dozvěděli, proč je Den učitelů významným dnem, kdo byl Jan Amos Komenský a pak se s chutí pustili se svými "novými" učiteli do práce. Deváťáci to zvládli na výbornou a patří jim za to velký dík a pochvala od všech druháků i jejich třídní učitelky. Děkujeme!

Fotografie

Žádné komentáře: