středa 27. listopadu 2013

Měsíc filmu na školách 2013Na naší škole proběhl ve středu 21. listopadu další ročník akce Měsíc filmů na školách v rámci projektu „Příběhy bezpráví“, kterou realizuje organizace Člověk v tísni o.p.s.. Letošním tématem byly tzv. nezávislé iniciativy, ve kterých se projevoval aktivní odpor občanů proti režimu, který v ČSSR vládl koncem 80. let.

Na besedu se žáky přijel pan Petr Hanzlík z Prostějova, který v sedmdesátých letech podepsal prohlášení Charty 77 a počátkem 80. let byl donucen emigrovat do Rakouska v rámci akce ASANACE, kterou prováděla proti odpůrcům režimu Státní bezpečnost. 
Před besedou jsme promítali dokumentární film režiséra Karla Strachoty „České děti“. Film popisuje historii jedné z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ, které působily koncem 80. let. České děti byly zajímavé tím, že jejich činnost měla jistý nádech recese a provokace.

„Království není vláda menšiny na úkor většiny či vláda většiny na úkor menšiny, království není vláda několika tisíc hrabivců, samozvanců, darmožroutů a parazitů země a národa. Království je posvátné…. Královská vláda budiž taková, jakou si zvolí lid. Jestliže si zvolí komunistickou, bude komunistická. My jsme však přesvědčeni, že vláda nemusí mít, ba nemá mít žádný politický program. Je buď dobrá, nebo špatná. Navrhujeme přechod politických stran do oblastí kulturně zábavných či mezi charitativní sdružení apod.“

Manifest „Návrat krále“ nezávislé iniciativy České děti, 1988, zdroj: http://cs.wikipedia.org/


Beseda s panem Hanzlíkem žákům přiblížila atmosféru malého města za normalizace. Náš pamětník v té době pořádal bez oficiálního povolení velmi oblíbené diskotéky, které navštěvovaly tisíce mladých lidí. Komunistické úřady v něm proto viděly ohrožení svého postavení a pan Hanzlík začal mít velké problémy s komunistickou StB. Problémy vyvrcholily poté, co podepsal Chartu. Beseda ukázala žákům, s čím se musel tehdy potýkat člověk, který si chtěl uchovat nezávislost a svobodný způsob života.

Žádné komentáře: