úterý 27. srpna 2013

Doplňkové volby do školské rady

Doplňkové volby do školské rady  zástupce zákonných zástupců dětí a žáků dle §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a volebního řádu schváleného Radou města Frýdek-Místek vzniká povinnost zvolit nového zástupce zákonných zástupců dětí a žáků do naší školské rady. Důvodem je ukončení činnosti Ing. Ivy Mikulcové. Z Vašich řad bude nutné zvolit opět jednoho zástupce, který bude novým členem.

Dle volebního řádu byl ředitelem školy jmenován přípravný výbor pro volby do školské rady ve složení:
Předseda výboru:  Mgr. Monika Mužná (předsedkyně školské rady)
Členové výboru:    Zuzana Pětrošová
                                Mgr. Markéta Vítková 
  
Vážení rodiče, prosíme Vás tímto o nominace kandidáta do voleb školské rady, které se uskuteční 19. 9. 2013 v průběhu schůze SRPŠ (od 16:00) v budově Základní školy v Lískovci, K Sedlištím 320. 

Návrhy odevzdávejte pedagogickým pracovníkům ZŠ nebo předsedkyni školské rady nejpozději do 17. 9. 2013.

Děkujeme za spolupráci.

Přihláška kandidáta pro volby do školské rady Základní školy Lískovec, K Sedlištím 320, Frýdek-Místek

Já, .......................................... narozený(á) ....................................... ....................................... bytem .......................................................................... kandiduji na člena (členku) školské rady zastupujícího zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků.

V .......................dne.............................
Podpis


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška kandidáta pro volby do školské rady Základní školy Lískovec, K Sedlištím 320, Frýdek-Místek

Já, ............................................ narozený(á) .....................................….................................... bytem ........................................................................... navrhuji na člena (členku) školské rady zastupujícího zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků pana(í) .................................. narozeného(ou) ........................................................................................... bytem ................... ...............................................
Prohlašuji, že mnou navrhovaný(á) s tímto souhlasí.

V .......................dne.............................
Podpis

  
                                                                                                              


Žádné komentáře: