pátek 7. června 2013

Projekt Litter Less - Kampaň za snižování množství odpadu 2012/2013.

V těchto dnech jsme úspěšně dokončili  2.ročník mezinárodního projektu LITTER LESS - Kampaň za snižování množství odpadu. Cílem kampaně je snižovat množství odpadu a působit na změnu chování žáků a studentů na celém světě při realizaci tohoto cíle.

Zvýšit povědomí o vlivu odpadu na obec a její okolí, zvýšit znalosti a praktické dovednosti žáků a studentů související s předcházením vzniku odpadu a s nakládáním s odpady, spoluprací škol podpořit vzdělávání pro udržitelný rozvoj, použít metodiku programu Ekoškola (metodiku 7 kroků) k plánování a realizaci kampaně, o výsledcích kampaně informovat širokou veřejnost prostřednictvím medií.
   Žákyně 9.třídy připravily zajímavou akci pro děti MŠ v Lískovci o třídění odpadu a jeho využitelnosti, v rámci projektového dne si žáci ověřovali své znalosti a dovednosti třídění odpadu. Zajímavou exkurzi na Frýdeckou skládku a Separaci odpadů absolvovali žáci 7.třídy. Své zkušenosti jsme si vyměňovali se ZŠ Plesná, která byla také zapojena do Kampaně mezi 20 školami naší republiky . S mnoha zajímavosti z celého světa se můžete seznámit na www stránkách Litter Lees Campaign.


Mgr Marie Stratilová

Žádné komentáře: