pátek 24. května 2013

Projektový den na ZŠ a MŠ Frýdek – Místek, Lískovec


                       V letošním roce proběhla na naší škole Ekologická konference na téma VODA. Uskutečnila se dne 17. 5. v budově školy. Žáci si připravili nejrůznější vystoupení a pokusy.  Na konferenci jsme mohli spatřit Tanec deště, který patřil k těm nejlepším výstupům, připravily si ho žákyně 8. třídy. Určitě stálo za to, pokusy s vodou shlédnout.

                     Po skončení konference se všichni přesunuli na školní zahradu a následovaly činnosti žáků na praktických stanovištích zaměřených na plnění a ověření si znalostí projektů Ekoškola a Les ve škole, škola v lese.  Počasí se vydařilo a všude panovala příjemná atmosféra. Několikačlenné týmy, složené z žáků školy, plnily úkoly na celkem šesti stanovištích. Vždy byly soutěžní úkoly rozdělené na dvě úrovně podle obtížnosti. Na stanovištích si všichni mohli vyzkoušet, co dokážou s vodou. Byl připravený slalom, další pokusy s vodou, pojmenovávání vodstva ČR, poznávání nejrůznějších druhů zvířat a rostlin, jak se má voda chránit a zpracovávání odpadů. Při zpracovávání odpadů byly některé děti velmi kreativní. Modely byly vystaveny a mezi nejhezčí patřili například slon, loďka, autíčko a lokomotiva.
                   Skupina žáků  9. třídy pokračovala v práci na dokončení projektu Vybudujeme skalku, který sami navrhli, zpracovali  a skalku budovali. 

Napsala Marie Stratilová, fotila Krista Kaizrová z 9. ročníku

Žádné komentáře: