pátek 24. května 2013

Projekt Vybudujeme skalku ( podpořený firmou IKEA v rámci akce Pomáháme vyrůst).


S nápadem upravit nevzhledný svah v areálu školy přišli žáci 9.třídy. Zpracovali své návrhy na vybudování skalky ve svahu, navrhli rostliny pro výsadbu  - skalničky, okrasné keře a způsob úpravy schodiště v blízkosti skalky. 

Úpravy - vykopání a odstranění kořenů a plevelných rostlin  v rámci výuky předmětů Pracovní činnosti , Příprava na praktický život a ve svém vlastním volnu prováděli žáci 9.třídy, vyučující a školník. S odbornými pracemi na realizaci úpravy schodiště nám radou a fyzicky pomáhal rodič žáka 9.třídy. Další  činnost - rozvoz hlíny, natažení GETEX EKO - mulčovací textilie a rozložení kamenů, výsadba a návoz mulčovací kůry realizovali  žáci 9.třídy. Pracovali  s nadšením, zájmem, protože viděli výsledky své práce a  hlavně  realizovali vlastní nápady. Při společné práci  přicházeli se zkušenostmi z vytváření skalek u svých domů. Své aktivity hodnotili  pochvalně i kriticky. Hlavní část realizace projektu proběhla 17.5.2013 v rámci Projektového dne .
 Práci na projektu Vybudujeme skalku podpořili vyučující v hodinách matematiky ( výpočty), výtvarné výchovy ( návrhy úpravy skalky), Informatika ( vyhledávání rostlin na  Internetu), přírodopis ( znalosti o péči o vysázené rostliny), pracovního vyučování ( získání praktických a pracovních dovedností), žáci si ověřili  v praxi možnost realizovat své nápady. Celkové zhodnocení žáky: „ Při pohledu na naši skalku jsme zjistili, že všechna ta práce stála za to!“
Mgr Marie Stratilová, ekol. koordinátor

Žádné komentáře: