pátek 14. prosince 2012

Vzděláváme podle nové koncepce matematiky profesora Hejného

Již druhým rokem se žáci naší školy vzdělávají podle nového pojetí matematiky, jejímž hlavním autorem je nedávno oceněný profesor Hejný. Žáci přešli na nový systém od školního roku 2011/2012, počínaje první třídou. Nová koncepce je tak zaváděna postupně od nejnižších ročníků.

Při získávání nových znalostí vycházejí žáci ze svých předchozích i každodenních zkušeností. V učebnicích se nacházejí různorodé úkoly, které umožňují vyniknout všem žákům přiměřeně jejich schopnostem. Důraz není kladen na  mechanické zvládnutí jednotlivých početních operací, ale na logické myšlení, vyvozování nových vědomostí na základě získaných zkušeností, hledání různých možných řešení.

Po téměř roce a půl sbírání zkušeností s tímto novým pojetím můžeme říct, že matematika je mezi žáky oblíbeným předmětem. Žáci se učí o svých objevech diskutovat, obhajovat a vysvětlovat svá řešení a tím také rozvíjet komunikační dovednosti a umění naslouchat druhým.
S novým pojetím se můžete blíže seznámit přes následující odkaz, přiložený je také odkaz na článek k ocenění profesora Hejného.
http://ucebnice.fraus.cz/matematika-prof-hejny/
http://www.novinky.cz/kariera/287542-profesor-milan-hejny-je-jednickou-mezi-matikari.html

Žádné komentáře: