středa 7. prosince 2011

Kampaň za snižování množství odpadu

Naše škola je přihlášena do mezinárodního projektu Kampaň za snižování množství odpadu. Cílem kampaně „Když méně znamená více, aneb snižme množství odpadu“ je snížit množství odpadu a působit na změnu chování žáků a studentů na celém světě.

V rámci plnění tohoto projektu připravili žáci 7.třídy akci pro své spolužáky v 1.třídě. Nejdříve jim vysvětlili, proč je nutné třídit odpad, seznámili je s „odpadem“, který s sebou přinesli a s „popelnicemi“, do kterých pak prvňáci třídili a sdělovali, proč právě tam odpad patří. Poté zasedli prvňáčci do lavic a namalovali své představy o Zemi, jak by měla vypadat, když budeme řádně třídit odpad.

Fotky si můžete prohlédnout zde.
Napsala Marie Stratilová

Žádné komentáře: