neděle 12. června 2011

Školní akademie k 80. výročí založení školy

Slavnostní akademie k 80. výročí založení naší školy proběhla v Kulturním domě v Lískovci. Všichni účinkující včetně všech organizátorů a pomocníků si zaslouží upřímné poděkování za nezapomenutelný zážitek, strávený při sledování všech vystoupení. Nejde vyzvednout ...

Další text ...
jedno nejlepší číslo, protože se všichni snažili a odevzdali svůj nejlepší výkon. Počínaje nejmenšími prvňáčky - Sluníčky, přes pestrou paletu vynikajících tanečních vystoupení, seznamujících nás s vývojem tanečních stylů v minulosti a současnosti, ale i s cestou do Afriky. Divadelních výstupů, a to nejen v jazyce českém, po módní přehlídku a vtipnou scénku, jak se učí děti v různých dobách. Nesmíme opomenout ani pěvecká vystoupení a malé flétnisty a jejich starší kamarády v školním hudebním souboru s kytarami a dalšími nástroji. Věříme, že dojdou naplnění slova moderátorky, která na závěr popřála naší škole mnoho úspěchů a spoustu šikovných dětí jako doposud.

Doufáme, že se Vám vystoupení našich žáků líbila a kdo má chuť a náladu připomenout si skvělou atmosféru naší slavnostní akademie k 80. výročí založení lískovecké školy, může se podívat na níže uvedené odkazy. Závěrem nezbývá než nám všem, kteří máme něco společného s naší školou - žáci, rodiče, učitelé, bývalí absolventi, popřát do dalších let mnoho úspěchů a chuti do práce a "dělejme spolu lepší školu".

Odkazy na videozáznamy a fotogalerie:

Žádné komentáře: