čtvrtek 23. června 2011

Dinosauří týden

Tento týden se žáci 4. třídy seznamují s životem pravěkých dinosaurů. Tento projekt se děje napříč různými předměty. Během výuky se využívá metoda CLIL. Žáci si procvičí slovní zásobu a dva tvary minulého času v hodinách anglického jazyka, v matematice vypracují pracovní list a s dinosaury si procvičí násobky čísel. V hodinách výtvarné výchovy vytvoří barevné koláže ze života dinosaurů a v hodinách čtení si procvičí porozumění anglickému textu na krátkých popisech jednotlivých druhů pravěkých zvířat. V pátek celý projekt završí návštěva Dinoparku v Karviné (viz fotogalerie).
Zpracovala Petra Procházková

Žádné komentáře: