pátek 18. března 2011

Umisťování ptačích budek na školní zahradě

Ve čtvrtek 10.března 2011 děti ze Školní družiny a žáci navštěvující volitelný předmět Člověk a příroda za vydatné pomoci pana školníka umisťovali na školní zahradě budky vyrobené dětmi ze Školní družiny.
Fotky k nahlédnutí jsou zde.
Napsala Marie Stratilová

Žádné komentáře: