středa 23. února 2011

Výroba budek ve školní družině

V úterý, 22. února 2011, proběhla ve školní družině beseda „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“.

Pan Kašinský, z Centra ekologické výchovy v Bartošovicích, dětem poutavě přiblížil způsob života, hnízdění, vyvádění mláďat a starost o potomstvo u našich nejznámějších ptáků, těch, kteří žijí v našem blízkém okolí, které můžeme pozorovat i na školní zahradě, a teď v zimě zalétávají ke krmítkům a potřebují naši pomoc. Děti si prohlédly různobarevná vajíčka, ukázky hnízd, poslouchaly hlasy sýkorek, kosa, puštíka, sovy, špačka, strakapouda i žluvy, mohly vidět ptáky při krmení a péči o mladé. Velkým zážitkem pro děti byla „vlastnoruční“ výroba hnízdících budek. Z připravených dílů zhotovily budky, které v příznivějším počasí pověsíme na stromy v okolí a budeme pozorovat, zda i v našich budkách ptáci zahnízdí a vyvedou mladé. Fotky si můžete prohlédnout zde.
Napsala M. Raníková, vychovatelka ŠD

Žádné komentáře: