pátek 5. listopadu 2010

Škola získala osvědčení pro výuku metody CLIL

Naše paní učitelka Petra Procházková úspěšně absolvovala odborné semináře a stala se na naší škole garantem pro výuku metody CLIL - Content language integrated learning = obsahově integrované jazykové vzdělávání.

Další text ...

Žáci se tak od září 2010 začínají setkávat ve výuce s inovativním a tvůrčím přístupem této metody.
V některých předmětech zařazují učitelé angličtinu formou “jazykové sprchy“, což v praxi znamená využití a obohacení slovní zásoby žáků v daném učivu. Nejprve jde jen o pár slovíček, které se děti nově naučí.
Za své jazykové schopnosti v daném předmětu pochopitelně nejsou hodnoceni.
Cizí jazyk se tak stává prostředkem nikoliv cílem. Již na prvním stupni mohou žáci např. obdržet pracovní list do matematiky napsaný v anglickém jazyce. Procvičí si tak cizí jazyk i mimo danou vyučovací hodinu. Jazyk není již vnímán jen pasivně v předem vymezených vyučovacích hodinách, ale stává se nedílnou součástí žákova učení. Metoda obohacuje žáky nejen jazykově, ale zároveň rozšiřuje možnosti myšlení a celkového mezipředmětového spojení učiva. Metoda byla již úspěšně vyzkoušena loňský školní rok, a to v kroužku Green English, kde se žáci učí o ekologii prostřednictvím angličtiny.

Žádné komentáře: