středa 10. listopadu 2010

Podzimní výtvarná dílna ve školní družině


V úterý, 9. listopadu 2010, proběhla ve školní družině podzimní výtvarná dílna.
Z dřevěných špalků a polínek, listí, žaludů, větviček, sena, slámy, sušených květin a jiných přírodnin, tvořily děti a jejich rodiče strašidélka i podzimní skřítky, malovalo se na kameny, zdobily se břečťanové věnečky, vytvářely se malé i velké dekorace podle vlastní fantazie. Pan Cvešper, který přivezl „budky“ pro výrobu vánočních betlémů, odborně a zručně předvedl práci se dřevem, každý si mohl „na vlastní ruce“ vyzkoušet práci s dlátky.
Bylo to příjemně strávené tvůrčí odpoledne, vytvořenými výrobky máme vyzdobenou školu a mnohé z nich si jejich autoři odnesli domů. Fotografie si můžete prohlédnout zde .
Napsala Miroslava Raníková

 

Žádné komentáře: