pondělí 21. června 2010

Učíme se v lese o lese

V rámci projektu Pilotní ověřování metodik EVVO pro výuku jiných předmětů jsme strávili s dětmi 4. třídy třídenní pobyt na Chatě Skalka v Mostech u Jablunkova. Naše lískovecká škola se zúčastnila tohoto pilotního programu poprvé, a to v termínu 31. 5. – 2. 6. 2010.

Další text ...
Žáci naší školy se zúčastnili soustředění v přírodě, které bylo zaměřeno na ekosystém Les. Součástí soustředění byla nejen tradiční, ale hlavně kreativní výuka pomocí her, kvízů a skupinové práce. Během těchto tří dnů se žáci dozvěděli mnoho nového o životě v lese, pobytových znameních, poznávali stopy, rostliny i živočichy.

Součástí výuky byla i terminologie v anglickém jazyce a další didaktické hry, během níž si žáci danou slovní zásobu vyzkoušeli. Díky tomuto pobytu došlo i k lepší týmové spolupráci třídy. Děti se věnovaly i hrám, které měly přispět k ještě lepšímu klimatu ve třídě. Počasí nám moc nepřálo, avšak i přesto jsme vyrazili do lesa. Děti si užily krásného prostředí a pobyt měl velmi pozitivní ohlasy. Budeme se těšit na další společný průzkum přírody ve společnosti žáků naší školy, stejně jako na spolupráci s nadšeným týmem pedagogů a zástupců institutu Euroschola, Třinec.

Náklady na přípravu pobytu i soustředění samotné, byly hrazeny strukturálním fondem EU.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Mgr. Petra Procházková, Mgr. Marie Stratilová, Mgr. M. Poláchová

Žádné komentáře: