středa 12. května 2010

Projekt " Mimořádně nadané děti "

Naše mateřská škola se přihlásila do projektu, který se zaměří na vyhledávání dětí s IQ nad 130. Za tímto účelem navštíví 7. 6. 2010 školku protagonisté celé akce i s školním psychologem R. Gavlasem a rodiče budoucích předškoláků (kteří půjdou k zápisu do školy v únoru 2011) s tímto projektem a práci v něm seznámí. Schůzka se bude konat v MŠ 7. 6. 2010 v 15.00 hodin. Rodiče jsou srdečně vítání, bližší informace v MŠ.

Žádné komentáře: