úterý 11. května 2010

Globe Games 2010

Svitavy – město, které se stalo na čtyři dny centrem ekologického dění. A naše škola byla u toho.

Každoročně se mohou žáci základních a středních škol něco nového dozvědět, přiučit se, ale hlavně určitým způsobem pomoci přírodě. Ať už terénní hrou, tentokrát kolem jednoho ze svitavských rybníků, tak svou celoroční prací na téma "Ochrana ovzduší" nebo účastí na ekologickém festivalu na závěr. Žákům (Katka Admausová, Michal Adamus, Michal Kaleta, Soňa Lisníková a Dominika Koflerová) se hry velmi líbily a těší se na příští rok do Vsetína.

Mgr. Jaroš Petr
PS: více na fotkách

Žádné komentáře: