úterý 30. března 2010

eTwinning

Výsledky naší práce byly oceněny 26. března 2010 na Národní konferenci - eTwinningu, kde naše škola získala 3. místo s projektem Spoločná experimentáreň a obdržela Národní cenu pro eTwinning.

Další text ...


Žáci si v projektu vyzkoušeli nejen práci s moderními technologiemi, ale přidanou hodnotu projektu lze spatřit v pěstování jejich osobní odpovědnosti za společný výsledek práce. Nelze opomenout poznávání jiných kamarádů ze zahraničí a porozumění bohužel pro mnohé již cizímu jazyku – slovenštině.
Role žáků byla naprosto stěžejní a podstatná. Žáci na projektu pracovali aktivně, každý měsíc pomáhali při výběru témat pro partnerskou školu, připravili si pomůcky k pokusům, provedli zajímavé experimenty, vytvořili fotodokumentaci z realizace pokusů, v některých měsících i video. Promysleli si odpovědi na otázky a umístili je na stránku projektu. Žáci se na těchto hodinách motivovali navzájem, což velkou měrou přispívá k pozitivním vztahům ve třídě. Věříme, že na tyto výsledky společně navážeme i nadále.

Žádné komentáře: