středa 20. ledna 2010

Projekt Interaktivní projekční technika

V loňském roce byla naše škola úspěšná při získávání prostředků z evropských fondů. Byl podpořen náš projekt na vybavení interaktivní projekční technikou v úhrnné hodnotě 1 592 432,30 Kč. Realizace projektu proběhla v 2. polovině roku.

Další text ...


Jedním z dlouhodobých cílů naší školy je aktivní využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve výuce. Proto jsme se rozhodli zapojit se do výzvy operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko, která byla směřována na oblast modernizace školství. S naším projektem "Interaktivní projekční technika" jsme byli úspěšní a byli jsme doporučení Regionální radou tohoto programu k financování.

Realizace projektu probíhala během 2. poloviny roku 2009 a umožnila nám vybavit 8 školních učeben interaktivní projekční technikou – tj. dataprojektorem, interaktivní tabuli a ozvučením. Mimo to získali naši učitelé pro svou výuku 12 notebooků a sad pro hlasování žáků. Všichni naší učitelé prošli sadou školení, kde se naučili pracovat s interaktivními tabulemi a hlasovacími sadami. Celkové náklady na realizaci projektu byly 1 592 432,30 Kč.

Předpokládáme, že realizace projektu "Interaktivní projekční technika" přinese ve svém důsledku efektivněji řízený proces výuky. Naši učitelé získají nástroj, který výrazně zvýší názornost vyučování a pomůže jim lépe zapojit žáky do výuky. U žáků očekáváme zvýšení motivace při výuce, v níž budou učitelé využívat interaktivní projekční techniku.

Realizace projektu Interaktivní projekční technika výrazně zlepšila materiální vybavení naší lískovecké školy a napomohla k modernizaci jejího vybavení, které tak odpovídá současnému technickému vývoji v oblasti vyučovacích pomůcek.


interaktivní tabule v učebně 5. třídy

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Žádné komentáře: