sobota 7. listopadu 2009

DEN STROMŮ

Sdružení TEREZA a Provident Financial, s.r.o. vyhlásili výzvu pro moravskoslezské školy zapojené v programu Ekoškola DEN STROMŮ.

Zpracovali jsme projekt k této Výzvě s cílem realizovat téma Ekoškoly – Zeleň a prostředí školy ( pokračování v budování miniarboreta na školní zahradě ).

Další text ...

Plnění se aktivně účastnili žáci v rámci předmětů Praktické činnosti, předmětu Člověk a příroda, členové Ekotýmu a ekologického kroužku spolu se svými vyučujícími a panem školníkem.

Provedli rozměření umístění sazenic, výkop děr a navozili kompost. Vzhledem k nepříznivému počasí jsme provedli symbolickou výsadbu tří keřů dne 15. 10. 2009 a výsadbu zbývajících dne 19. 10. 2009. Náš fotograf – Michal Kaleta ,žák 9.třídy, pořizoval průběžně fotografickou dokumentaci.

Vyhlásili jsme soutěže s tématikou "Stromy kolem nás", a to výtvarné, literární a fotografické. Říjnová výzdoba školy byla taktéž zaměřena k této tématice. Uspořádali jsme i malou výstavku dřevěných hraček.

Finanční dar nám umožnil pokračovat nejen v plnění našich záměrů na školní zahradě, ale i zakoupení chybějícího nářadí pro praktickou práci. Společného setkání aktivně zapojených žáků a vítězů vyhlášených soutěží se účastnili dva zástupci Provident Financial, s.r.o., kteří jim spolu s ředitelstvím školy předali věcné ceny.

Napsala Marie Stratilová.

Fotografie najdete ve fotogalerii.

Žádné komentáře: