pátek 2. října 2009

Exkurze - environmentální výchova

Zajímavé exkurze v obci Třanovice se dne 17. 9. 2009 účastnili žáci 8. a 9. třídy. V prostorách Kapplova dvora byli seznámeni s projektem Školy obnovy venkova „ Praktikum environmentální výchovy“.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Další text ...Tématy exkurze byly: Brownfields, Obnovitelné zdroje energie, Biomasa, Energie slunce, Energie z bioplynu, Separace odpadu, Sběrný dvůr. Mnoho zajímavého se dozvěděli při prohlídce fotovoltaické elektrárny ve Vojkovicích a v bioplynové stanici v Dolních Tošanovicích. S pracovními listy, které dostal každý žák, se bude pracovat v předmětech Občanská výchova, Chemie, Člověk a příroda.

Zpracovala Marie Stratilová

Žádné komentáře: