pondělí 12. října 2009

AEROBIKV sobotu 17. října 2009 proběhne od 10h v tělocvičně ZŠ Lískovec hodina aerobiku, která bude pod vedením Petry Szlauerové. Je určena pro žákyně 6. – 9. tříd. Přihlásit se mohou i mladší nebo starší nadšenkyně, které znají alespoň základy aerobiku. V případě zájmu přineste s sebou přiložený souhlas rodičů a svou účast potvrďte do 15.října na mailové adrese:
Souhlas rodičů

Souhlasím s účastí své dcery …………………………………………….. z ………třídy, která se zúčastní hodiny aerobiku v sobotu 17. října 2009. Sraz bude v 10h před tělocvičnou ZŠ Lískovec a ukončení v 11.30h.


V…………………….. dne ………........... Podpis rodičů............................

Žádné komentáře: