pondělí 21. září 2009

Přírodovědné soustředění

Žáci 5. třídy se zúčastní přírodovědného soustředění, které se uskuteční ve dnech 22. 10. 2009 - 23. 10. 2009 v turist. základně Višňovka ve Vyšních Lhotách.

Další text ...Sraz účastníků je: - jsou dvě možnosti
1) možnost: sraz ve vestibulu ZŠ a MŠ Lískovec v 8 hod. Autobus od požární zbrojnice – před školou odjíždí 8,16
- nevýhodou první možnosti je, že účastník musí čekat více než hodinu v Frýdek-Místek,Frýdek,aut.nádr. MHD.
2) možnost: rodiče zabezpečí dopravu dítěte na místo odjezdu na akci - Frýdek-Místek,Frýdek,aut.nádr. MHD
– sraz 9,50 odjezd z Frýdek-Místek, Frýdek,aut.nádr. MHD 10:03
 
Návrat 23.10. 2009 v 14,53 hod. Frýdek-Místek, Frýdek, aut.nádr. MHD. Účastníci si s sebou vezmou: psací potřeby, pravítko, pastelky, blok, nůžky, lepidlo, baterku, převlečení do chaty, hyg. potřeby, sportovní oblečení, obuv, pláštěnku, (léky nahlásit předem), přezůvky, .
Průkazku zdrav. pojišťovny, průkazku na slevu v autobuse.
Při nástupu účastníci odevzdají potvrzení o bezinfekčnosti.
Předpokládaná cena -300,- Kč. (cena zahrnuje dopravu, ubytování, dva obědy, pitný režim, večeři a snídaně vzít sebou ). Součástí pobytu budou soutěživé hry a turist . vycházka směrem na Prašivou –Kotář asi 15 km je potřeba tomu přizpůsobit obutí a oblečení i do nepříznivého počasí. Vyúčtování bude provedeno po ukončení akce.
------------------- Zde odstříhněte --------------------------
Prohlášení
Prohlašuji, že okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil
účastníku přírodovědného soustředění.............................
bytem..................................., který je v mé péči,
karanténní opatření a není mi též známo, že v posledním týdnu
přišel účastník do styku s osobami nemocnými přenosnou chorobou.
Tel. domů:
............................ Tel. práce:
datum a podpis rodičů
 
(Odevzdat při srazu účastníků 22.10.2009.)
------------------ Zde odstříhněte ------------------------------
S účastí dítěte ………………………. na přírodovědném soustředění 22. 10. 2009 - 23. 10. 2009 v turist. základně Višňovka ve Vyšních Lhotách a zabezpečím dopravu dítěte po ukončení akce z - Frýdek-Místek,Frýdek,aut.nádr. MHD v 14,53 hod. domů.
Pro sraz volím možnost: 1 2 /vhodné zakroužkujte/
 
Datum: .................
podpis rodičů
Odevzdat 29. 9. 2009 i s případným doplatkem chybějící částky.
 

Žádné komentáře: