čtvrtek 30. dubna 2009

Otvírání studánek

Dne 16. dubna 2009 jsme se v rámci předmětu Člověk a minulost zúčastnili projektové výzvy Otvírání studánek, kterou vyhlásilo Sdružení Tereza a KOFOLA a. s. Vyrazili jsme ze školy a dopravili jsme se třídy osmá a devátá z Lískovce do Hájku ke zmíněné studánce, kterou jsme se rozhodli vyčistit.

Další text ...

Někteří jeli autobusem, jiní šli pěšky. Na místě učitelé rozdali žákům smetáky, hrábě a rukavice. Rozdělili jsme se na skupinky, každá měla na starost jinou činnost. Jedna skupina zametala chodník, který ke studánce vede, druhá hrabla listí okolo chodníku a třetí čistila pramen, jenž vede od studánky. Já byla právě v této třetí skupině. Několik spolužáků si natáhlo rukavice a vybírali z pramenu odpady. Byli jsme překvapeni, co vše se v takovémto místě objevilo. Plastové lahve, víčka, dokonce i skleněné lahve od alkoholu. Dále pak konzervy a všelijaké krabičky či papírky. Další žáci z potůčku odklízeli větve, které bránily tekoucí vodě. Jakmile jsme měli vše hotovo a čtyři pytle plné odpadů bezpečně zauzlovány, vydali jsme se zpět do školy s příjemným pocitem dobře vykonané práce.

Text napsala Marketa Lukovská (žákyně 9.třídy).

Žádné komentáře: