čtvrtek 19. března 2009

Zápis dětí do Mateřské školy ve F-M, Lískovci

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se uskuteční ve dnech 21.dubna a 22.dubna 2009 v době od 8.00 do 16.00 hod. v budově Mateřské školy Lískovec, K Sedlištím 182.

Přijímací kritéria:
  1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem (TP) v Lískovci,
  2. děti zaměstnaných rodičů (zákonných zástupců) přihlášené k celodenní docházce s trvalým pobytem v Lískovci,
  3. děti, které mají sourozence v mateřské škole, přihlášené k celodenní docházce s TP,
  4. děti se sociokulturně znevýhodněného prostředí přihlášené k celodenní docházce s TP,
  5. ostatní děti s přihlédnutím k výše uvedeným kritériím

Žádné komentáře: