středa 4. února 2009

Mimořádná třídní schůzka pro rodiče žáků 9.třídy

Mimořádná třídní schůzka pro rodiče žáků 9. třídy se uskuteční dne 12.února 2009 v 15.30 hod. v přízemí v učebně 9.třídy. Proti podpisu budou předávány zákonným zástupcům žáků přihlášky na střední školu, výstupní hodnocení a zápisové lístky. Mimo to na požádání poskytne výchovná poradkyně další informace.

Žádné komentáře: